Wat is Communisme?

Waarschijnlijk moet jij ook wel eens samen delen. In Rusland moest dit van de regering. Met alles. De regering geloofde dat samen delen de armoede zou oplossen. De rijke mensen zouden moeten delen met de armen, zo had iedereen wat. Dit heet het Communisme. Lenin en Stalin wilden ook dat iedereen alles deelde, soms moesten mensen gedwongen worden. Daarom waren er revoluties. De regering zou alles verdelen over alle mensen. Maar de armoede ging niet over, en de hongersnood ook niet. En dus werden mensen ontevreden. Iedereen die tegen de regering was, had een groot probleem. 

                1    2    3    4     5