Orthodox - Wat is dat?

De vorst Vladimir I wilde met de zus van de Byzantijnse keizer trouwen. Maar hij had niet het Grieks-orthodoxe geloof en kreeg geen toestemming. Vladimir en zijn hele volk werden daarom gedoopt, zodat ze wel konden trouwen. Zo ontstond de Russisch-Orthodoxe Kerk in 988.

In de meeste kerken worden enkele malen per dag diensten gehouden. Tijdens de dienst blijven de mensen staan: uit eerbied voor God. Maar soms wordt er geknield. Aan het einde van de dienst loopt de priester door de kerk met wierook. Nu godsdienst niet meer verboden is, dragen steeds meer mensen een kruisje om hun nek en zie je afbeeldingen van heiligen in gebouwen.   

    1   2   3   4