De werkwijze van het lespakket

Schoolbreed kunt u starten met de eerste les: 'Wie woont er achter die deur?'. De kinderen maken kennis met een leeftijdsgenoot in Rusland dmv een filmpje en een kringgesprek.

Groep 1/2 (en 3):
In groep 1/2 wordt altijd thematisch gewerkt. Voor deze groepen hebben we allerlei lesideeën uitgewerkt die op verschillende manieren in te zetten zijn. Voor deze groepen hebben we gekozen voor het thema "arm en rijk".

Groep 3 t/m 8:
Per bouw (groep 3/4/5 en groep 6/7/8) zijn een aantal opdrachtkaarten ontwikkeld. Kinderen werken in een groepje aan een opdrachtkaart, gedurende het thema. Aan het eind van het thema presenteert elk groepje de opdracht in de groep, zodat alle kinderen alle informatie over Rusland hebben gehoord en gezien. Presentaties zijn in de vorm van bijv.: muurkrant, powerpoint presentatie, toneel, verslag, maquette, praatplaat, reisgids.
Als school kunt u er ook voor kiezen een projectavond te organiseren. Doordat de kinderen zelf op zoek gaan naar informatie en die informatie op verschillende manieren verwerken, zijn ze meer betrokken bij het thema.

Bij het ontwikkelen van het lespakket, zijn we er van uitgegaan dat de reguliere reken-, taal- en leeslessen volgens de methode worden gegeven. Naast het lespakket voor twee weken, vindt u op de website aanvullende lessuggesties (voor bestaande vakken en creatieve vakken), film- en fotomateriaal, achtergrond informatie.

Het project: 

Gedurende de themaweek/-weken is het belangrijk dat het doel van het project van Mission Possible steeds helder is. 
De kinderen in de bovenbouw worden uitgedaagd een actie op te zetten om geld op te halen voor het goede doel. Denk aan: sponsorloop, verkoop, rommelmarkt, sportdag, lege flessenactie enz.